Používání cookies - aby web fungoval jak má:

Abyste na webu snadno našli to, co hledáte, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" všechny cookies jednoduše povolíte.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle nich vás na našem webu poznáme a zobrazíme vám web tak, aby všechno fungovalo správně a podle vašich preferencí. Přehled cookies a podmínky jejich užívání si můžete přečíst zde.

Nastavení
pozemek Černolice

Stavební pozemek o velikosti 573 metrů čtverečních se nachází v klidné části Černolic nedaleko lesa.

To Vám poskytuje skvělou možnost pro rodinné bydlení a odpočinek po náročném dni.

 

Popis nemovitosti

Pozemek o velikosti 573 metrů čtverečních se nachází v klidné části Černolic nedaleko lesa, což poskytuje skvělou možnost pro rodinné bydlení i odpočinek. Na tomto pozemku se nacházejí tři kopané studny a neudržovaná chata, která půjde jednoduše strhnout. Na pozemku je ovocný strom, okrasné keře (rododendrony) a jehličnaté stromy. Pozemek je svažitý a nabízí tak krásné výhledy na okolní krajinu.

Pozemek je elektřina. Voda a splašková kanalizace dnes na pozemku ještě není. Má být dokončena 9/2024.

Černolice mají vynikající občanskou vybavenost, včetně mateřské školy, základní školy, pošty, obchodu a restaurace. V obci se nachází také sportovní areál s fotbalovým hřištěm, dětským hřištěm a tenisovými kurty. Nedaleko obce se také nachází golfové hřiště v Líšnici.

Okolí obce Černolice je obklopeno Brdskými lesy a nabízí procházky v přírodě, cyklistiku nebo houbaření. V obci žije přibližně 500 obyvatel a do Mníšku pod Brdy je to 7 km, na nájezd dálnice D4 exit 15 na Prahu je to 2 km. Dostupnost města je tak velmi dobrá. Autobusová doprava vás zavede do Mníšku pod Brdy nebo do Dobřichovic, odkud je vlakové spojení na Smíchovské nádraží.

V blízkém okolí obce Černolice se nachází několik zajímavých míst a památek. Na obec navazuje Přírodní park Hřebeny. Dále malebné údolí řeky Berounky nabízí mnoho možností pro turistiku, cykloturistiku a vodáctví. Sousední obec Řitka a Dobřichovice, kde se nachází krásný zámek Dobřichovice, který stojí na skalnatém výběžku nad řekou Berounkou. Nedaleko se také nachází přehrada Slapy, která nabízí mnoho dalších možností pro sportovní aktivity a rekreaci.

Pozemek je určen územním plánem k zástavbě rodinnými domy a stavbami pro rodinnou rekreaci. Jde o plochy SR, v územním plánu označené jako plochy smíšené obytné pro bydlení a pobytovou rekreaci. Hlavní využití: stavby pro individuální rekreaci - rodinné domy. Pozemek se nachází v ochranném pásmu od lesa 25 metrů a ke stavbě domu lze tedy využít jen jižní polovinu pozemku. 

Pro tento pozemek mám připravenu hypotéku s výhodnou úrokovou sazbou.

Potřebujete další informace nebo prohlídku? Zavolejte mi. 

Výpis z územního plánu

SR – plochy smíšené obytné - rekreační

CHARAKTERISTIKA Plochy smíšené obytné pro bydlení a pobytovou rekreaci

HLAVNÍ VYUŽITÍ - stavby pro individuální rekreaci - rodinné domy

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou - veřejná zeleň - dětská hřiště, sportovní plochy určené potřebám zóny (drobná hřiště apod.) - drobné zahradní stavby (přístřešky, malé skleníky, apod.) - příslušné komunikace - chovatelská činnost bez negativního vlivu za hranice pozemku - parkovací plochy a objekty pro potřeby zóny

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - změna užívání stavby (rekolaudace) ze stavby pro rekreaci na stavbu pro bydlení v RD, resp. výstavba nového RD v zastavěném území (SR-stav) je možná při splnění těchto podmínek: všechny nové stavby RD a změny staveb na bydlení musí být napojeny na kanalizaci vedoucí do centrální ČOV a na veřejný vodovod přístupové komunikace k pozemku musí splňovat parametry pro příjezd požárních vozidel a vozidel IZS a zásah požárních jednotek (minimální šířka 3,5 m)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: - lůžková zdravotnická zařízení - průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo obsluhy těžkou dopravou - všechny ostatní činnosti nesouvisející s funkcí zóny - bytové domy - větší zařízení pro ubytování, stravování, obchod a ostatní služby, u nichž lze předpokládat rušivý vliv na základní obytnou funkci (hlučnost, prašnost, exhalace, nutnost časté dopravní obsluhy, nutnost obsluhy těžkou dopravou) - zahrádkářské a pěstební plochy a zařízení s provozem hlučné mechanizace nebo vyžadující obsluhu těžkou dopravou - jakákoliv zařízení technické a dopravní vybavenosti, jejichž atrakční okruh a význam přesahuje hranice vymezeného území

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

- min. velikost pozemku pro výstavbu RD, resp. změna užívání stavby (rekolaudace) ze stavby pro rekreaci na stavbu pro bydlení v zastavěném území (SR-stav): 400 m2

- min.velikost pozemku pro výstavbu RD nebo stavby pro rekreaci v návrhových plochách (SR-návrh): 800 m2

- Pro výstavbu / přestavbu na RD: podíl nezpevněných ploch v návrhových plochách min. 60%, max. procento zastavění v návrhových plochách: 30%, zastavěná plocha hlavní stavbou maximálně 200 m2, výška zástavby: 1 nadz. podlaží + obytné podkroví, max. výška 8,5 m, přípustné jsou rodinné domy pouze s maximálně dvěma samostatnými byty, ke každému bytu musí být zajištěno parkovací stání nebo garáž alespoň pro jeden automobil na pozemku rodinného domu. Likvidace dešťových vod bude v co největší míře vsakem.

- Pro výstavbu /přestavbu staveb pro rekreaci: min. podíl nezpevněných ploch 70%, max. procento zastavění 20%, maximálně však 150 m2 , výška zástavby: 1 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 6,5 m - Pro všechny stavby platí při jejich umisťování podmínky prostorového uspořádání s prvky regulačního plánu, které jsou stanoveny pro celé území obce. - plochy do vzdálenosti 25 metrů od hranice ploch lesa (PUPFL) nelze využít pro nové nadzemní objekty vyjma nástaveb a přístaveb stávajících staveb směrem od ploch lesa a vyjma oplocení a nezbytně nutné technické infrastruktury; toto omezení se týká i staveb nepodléhajících povolení podle stavebního zákona

Něco o Černolicích

Obec Černolice se nachází v okrese Praha-západ, kraj Středočeský Rozkládá se asi 24 km jihozápadně od centra Prahy a 6 km jižně od města Černošice. Nadmořská výška jejího katastru se pohybuje mezi 300 a 460 m. Žije zde 526 (dle sčítání k 1.1.2022 ČSÚ) obyvatel. Za obcí se zdvihají Černolické skály, chráněná přírodní rezervace.

Historie

O vsi (původně Črňlice), je první písemná zmínka v listině kláštera kladrubského z roku 1239. Další historické názvy obce byly Črnidlice, Žernolycze či Tezernolyze. Vedla tudy významná obchodní a vojenská cesta. Panovníci či jejich poslové putovali od Prahy přes Ořech, Chýnici, Třebotov a dál na Černošice, museli někde mezi Dolními a Horními Mokropsy přebrodit Mži (Berounku) a pak stoupali podél Všenorského potoka k Černolicím a Řitce. Tady se oddělovala jedna trasa k Bechyňsku, druhá trasa, známá jako Zlatá stezka, k Prachaticím - právě po ní se do Čech vozila sůl.

Před rokem 1620 byly Černolice majetkem svatovítské kapituly. Urbář z té doby uvádí: „V té vsi jest krčma výsadní…“ Na počátku 18. století byl vystavěn Nový Dvůr. Čilý společenský život se zde začíná rozvíjet v roce 1898, kdy je ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů, který byl v roce 1925 rozšířen o dramatický divadelní kroužek. V sále pana Antonína Procházky se v následujících letech konají několikrát ročně divadelní představení. Dalším kulturním centrem Černolic byl hostinec pana Františka Kříže, kde byly pořádány tancovačky a plesy. V roce 1922 se dřívější osada Všenor osamostatňuje. Tohoto roku se zde nalézalo 71 domů, ve kterých žilo 354 obyvatel.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce (osady) v roce, kdy ke změně došlo:

Rok 1932

V obci Černolice (406 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Černolicích, galanterie, 2 hostince, obchod s mlékem, řezník, 4 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek, vetešník.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet obyvatel je uváděn za Černolice podle výsledků sčítání lidu včetně místních části, které k nim v konkrétní době patří. Je patrné, že stejně jako v jiných menších obcích Česka počet obyvatel v posledních letech roste. V celé černolické aglomeraci nicméně žije necelých 400 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel podle sčítání lidu
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
372 401 411 392 385 354 406 355 301 262 198 149 179 343
Vývoj počtu domů za roky 1869 - 2011
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
56 60 66 68 70 71 90 165 97 90 73 108 119 160

Zajímavosti

Nad obcí se tyčí chráněná přírodní památka Černolické "Čertovy" skály, tvořené pevnými ordovickými křemeny. Místně se označuje jako Čertovy skály. Skály patří k nejstarším horolezeckým terénům v Čechách, minimálně od roku 1904 byly využívány jako cvičné terény pro přípravu lezení v horách. Lezci je dělí na pět částí - Kuličku, Malou skálu, Dvojitou věž, Střední věž a Severovýchodní věž. Ze skal se otevírají výhledy na okolní krajinu. Na některé místa se dá dostat i po normální cestě. Od roku 2002 jsou chráněny jako přírodní rezervace (2,21 ha). Lezení po nich podléhá povolení. Poblíž se nachází mohyla s prstí z bojišť našich legionářů v 1. světové válce. Několik skalek lze obdivovat na kopci nad vesnicí, který se jmenuje Červená hlína (467 m). V plánech obce od roku 2010 bylo postavit na tomto vrchu rozhlednu, ze které by bylo vidět jak do kraje pod skalami, tak do údolí Berounky na druhé straně. V roce 2017 proběhlo jednání o stavebním povolení pro tuto stavbu. Stavba rozhledny Korunka se uskutečnila mezi únorem 2019 až květnem 2022. Do užívání široké veřejnosti (každoročně od března do listopadu) byla rozhledna Korunka předána v neděli 29. května 2022.

Stivínka

Součástí Černolic je osada Potoky. Vznikla někdy za I. republiky, kdy si tady šest kamarádů postavilo první srub. Postupně přibývaly další sruby, výletní restaurace. Dnes se Potoky dělí na tři části. Nejstarší je Durango, dále je tady chatová kolonie Na cihelně a nejmladší osada Stivínka. Její vznik je spojen se zajímavou osobností, babičkou hudebníka Jiřího Stivína. Marie Stivínová byla považována za prvorepublikovou dámu. Bydlela ve vile na Hanspaulce v Praze 6 a pohybovala se mezi pražskou smetánkou. Když ji to přestalo bavit, koupila si v Černolicích skromný domek a začala pěstovat květiny. Koníček se brzy změnil v zaměstnání a místo se stalo vyhlášeným zahradnictvím alpinek. Nakupovat sem chodil i Karel Čapek. Dnes tady rostou hlavně jalovce - ten vůbec první v Čechách údajně rostl právě tady. Specialitou jsou i různé cypřiše a jiné okrasné dřeviny. Zahradnictví dnes již nefunguje a pozemek zarůstá náletovými dřevinami.

Kaňon Všenorského potoka

Všemi částmi osady Potoky protéká Všenorský potok, který zde vyhloubil pozoruhodný kaňon. Po obou stranách zde najdeme vysoké stěny a další část skal v okolí Černolic. Většina je již na katastru obce Jíloviště, protože potok tvoří přirozenou hranici mezi katastry obou obcí. V údolí jsou patrné odvaly, těžební jámy a stopy struh po středověkém kutání a rýžování zlata.

SK Černolice

Významnou roli v obci má fotbalový klub SK Černolice založený v roce 1933. V tomto sportovním klubu hráli krajský přebor známí prvoligoví hráči či známé sportovní hvězdy jako je Günter Bittengel, Ivan Hašek, Jozef Chovanec, Petr Rada, Oldřich Rott, Petr Králíček, Ladislav Vízek a další. Předsedou klubu je v současnosti Luděk Macela.

Doprava

Dopravní síť

Veřejná doprava 2020

zdroj wikipedia.org

Virtuální prohlídka pozemku

Prostřední část pozemku před chatou - klikněte

Boční část pozemku vpravo od chaty - klikněte

Boční část pozemku vlevo od chaty - klikněte

 Boční část pozemku vlevo od chaty u grilu - klikněte

 Střední část pozemku pod rampou - klikněte 

Horní část pozemku u vrat - klikněte

Horní část pozemku u rampy - klikněte 

Kontakt

Qara.cz

Jiří Kuna, tel.: 608 272 378

jiri.kuna@qara.cz webové stránky:  Jiri.Kuna.cz

 

 Jako privátní makléř poskytuji ucelený realitní servis se zárukou.

 

Zavolejte, napište e-mail nebo vyplňte on-line formulář níže.

Jiří Kuna

Používám moderní způsoby prodeje, které nepoužívá 95% makléřů. Například marketingové kampaně na sociálních sítích. Designovou úpravu interiérů před zahájením prodeje. Tiskoviny k nemovitosti. Vlastní web nemovitosti. Technická zpráva a povinný PENB nemovitosti. Prověření právního stavu a legalizace nezapsaných staveb. Pravidelné informace pro majitele o vývoji prodeje. A mnoho dalších úkonů, které jsou pro prodej potřeba a většina makléřů nad tím jen mávne rukou. Díky tomu dosahuji vysoké úspěšnosti a rychlejších prodejů. Klienti moji práci doporučují dál a na to jsem nejvíce pyšný!


Jiří Kuna

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF